JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA

GOPALGANJ, GOPALGANJ

ACADEMIC
WELCOME TO JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA : GOPALGANJ : GOPALGANJ : BIHAR
 

LIST OF LIBRARY BOOKS PURCHASED DURING SESSION 2017-18 OF JNV GOPALGANJ: Click here to download

 

 

ACADEMIC ACHIEVEMENT OF THE VIDYALAYA

Name of Toppers                         Percentage                        Year

1 Ajay Kumar                                              88.8%                                       1999

2  Raj Kiran & Summit Kr                          87.4%                                     2000

3. Abhishek Kr.                                            88.2%                                      2001

4. Avnish Kr.                                                89.6%                                       2002

5. Shudhanshu                                             91.6%                                      2003

6. Prashant Kumar                                       90%                                          2004

7. Deepak Kr.                                                91%                                          2005

8. Angad Kumar                                            92.4%                                       2006

9   Prabhakar Kumar                                     91.4%                                      2007

10  Shashank Kumar                                      88.2%                                     2008

11   Preety  Rani                                               89.4%                                     2009

12   Aditya  Kumar                                         89.4%                                       2009

13  Vivek Kumar Gupta                                Gp 9.8%                                  2010

14 Sudhanshu Kumar                                    Gp 9.8%                                 2010

15  CGPA                                                           8.74%                                     2011

16 CGPA                                                             9.75%                                     2012

17 CGPA(Eleven Students)                              10%                                        2013

18 CGPA(Two Students)                                   10%                                        2014

                                            CBSE

1 Durgesh Kumar                                               89.4%                                     2011-2012

2 Arif Ahmed                                                        84%                                       2012-2013

3 Kundan Kumar                                                 91.6%                                      2013-2014